Treff : Denne side 74430Alle sider 259890
Hjem Kart Mineraler Blog

Gruvene i Iveland-Evje Formasjonen

Klikk på stenen til venstre for å få bilder, kart og liste over mineraler i gruven.

InfoOmradeGruveNrLATNLENEHoHAccuracyNavnKommuneGNRBNRSizeGruvetypeRadioaktivitetHBnrTilgjengelighetKommentar
Funn1 1 58.393960 7.886170 190 24 Elias Gruve Iveland 7 2 4 B 0.258 / 26.320 1 1 Gruven er oppkalt etter Elias Gjerstad iflg. Halvor Tveit.
Funn1 2 58.404440 7.877730 189 9 Steli A Iveland 7 2 5 M 0.366 / 2.466 3 4
Funn1 3 58.405540 7.868700 178 8 Iveland 8 1 3 B 0.392 / 0572 7 3 Gammel gruve. Ordinære pegmatittmineraler
Funn1 4 58.405920 7.870910 165 -1 Iveland 8 1 3 B Ikke målt -1 4 Kan ikke ta prøver eller måle radioaktivitet da gruva ligger under vann
Funn1 5 58.407350 7.866090 202 5 Iveland 8 1 2 B 0.258 / 0.219 -1 3 Umulig å finne prøver av Plagioklas eller glimmer. Gruven står under vann.
Funn1 6 58.409920 7.868310 194 6 Bjarne Dalanes Gruve Iveland 8 1 4 M 0.21 / 0.52 -2 4 En stor Monazite skal befinne seg på Geologiske Museum. Denne ble funnet i 30-årene av Bjarne Dalane. Gruven er kjent for sine store Spesartiner.
Funn1 7 58.401720 7.880870 230 8 Varmekrekken Iveland 7 2 4 M 0.123 / 0.305 2 4 Overgrodd. Ikke vann i gruva. Generell lav radioaktivitet. Theodor Gautestad fant i 1974 en beryll på 27 kilo i denne gruven.
Funn1 8 58.401200 7.896360 285 11 Tveit 4 Iveland 7 1 3 B 0.256 / 0.931 4 2 Forhøyet radioaktivitet lengst mot øst på tippen. Overgrodd.
Funn1 9 58.409130 7.904300 169 9 Gumpen Iveland 7 1 3 B 0.335 / 0.653 5 1 Eneste kjente gruve i granitt i Iveland / Evje
Funn1 10 58.408130 7.902700 168 9 Hallvard Tveits Gruve Iveland 7 1 1 B 0.347 / 0.506 6 2
Funn1 11 58.394340 7.949800 260 8 Lauvli Gruve Iveland 11 1 4 B 0.32 / 2.22 -1 4 Anders Jørgensen Høverstad i Hægeland fant gruven. Jørund Løland startet drift ca 1920. Tok ut ca 300 tonn feldtspat. Salve Budalshei startet drift i 1950 og tok ut endel feldtspat. Informasjonen stammer fra Arne Løland 23/4 2003
Funn1 12 58.402640 7.878290 226 -1 Iveland 7 2 1 B Ikke målt -1 2 Temmlig stor kvartsklump i dagen. Gruva er ikke åpnet. Prøver ikke tatt.
Funn1 13 58.402340 7.861880 234 -1 Iveland 8 5 1 B Ikke målt -1 1 Ubetydelig prøvesprengning. Prøver ikke tatt
Funn1 14 58.403640 7.874060 191 11 Iveland 7 2 2 B 0.332 / 0.954 -1 4 Mer røykkvarts enn vanlig.
Funn1 15 58.406060 7.874180 195 -1 Iveland 8 1 1 B Ikke målt -1 1 Ubetydelig prøvesprengning. Prøver ikke tatt
Funn1 16 58.404260 7.876890 193 10 Steli B Iveland 7 2 1 B 0.181 / 0.234 -1 4 Prøvesprengning. Er antakelig dal av gruve 01/ 02 (Steli A)
Funn1 17 58.404440 7.877420 191 8 Steli C Iveland 7 2 1 B 0.502 / 1.173 -1 4 Kan ikke lokalisere hvilket mineral som forårsaker forhøyet radioaktivitet. Antakelig en del av 01 / 02 (Steli A)
Funn1 18 58.398280 7.874780 246 6 Bjørn Mikals hull Iveland 7 2 1 M 0.121 / 0.25 -1 2 Spesielt fin kvarts
Funn1 19 58.399640 7.949680 236 6 Hestehagen / Arne Lølands Gruve Iveland 11 2 2 B 0.352 / 2.308 -1 4 Det er forhøyet radioaktivitet i gruven. Ser ut til at den forhøyede radioaktiviteten er bundet til Magnetitt
Funn1 20 58.404630 7.876450 174 9 Iveland 7 2 2 B 0.18 / 4.301 -1 4 Euxenite prøve tatt. Den høye radioaktiviteten er målt ved det som antakelig er Euxenite
Funn2 1 58.419730 7.903570 220 12 Iveland 6 3 2 B 0.178 / 1.32 -1 1 Raidioaktivitet ved et mineral på høyre side i gruven i inngangen er antakelig Euxenite
Funn2 2 58.413510 7.876340 287 7 Iveland 6 2 1 B 0.155 / 29.8 -1 4 Fant ikke prøve av Plagioklas og glimmer
Funn2 3 58.413370 7.877240 290 8 Månesteinsbruddet Iveland 6 2 3 B 0.168 / 1.30 -1 4 Dette bruddet fører månesten (Plagioklas) med månesteinseffekt Samt endel Monazit. Vanskelig å finne prøver av annen feldtspat fra forekomsten fordi gruven er vannfylt og jeg ikke kommer til i veggen. Veien er iflg Aslak Nygård delvis bygget av masse fra gruve 02/04 og gruve 02/03
Funn2 4 58.412080 7.875350 296 18 Gilderdalen Iveland 6 2 5 M 0.45 / 1.30 -1 4 Over 1 mikrosivert inni gruven
Funn2 5 58.412280 7.875180 272 13 Iveland 6 2 3 B 0.211 / 4.23 -1 4 Svært my rust. Et sted i gruven ved noen fine feldtspat XX målte jeg 4.25 mikrosivert. Forurenset kvarts. Gruven er antakelig gitt opp pga rust
Funn2 6 58.412650 7.875620 277 7 Iveland 6 2 3 B 0.242 / 0.79 -1 3 Forhøyet radioaktivitet inne i gruven
Funn2 7 58.411500 7.869400 231 8 Iveland 6 2 4 B 0.83 / 3.92 -1 3 Mye rust. Fant radioaktivt mineral antakelig Fergusonite
Funn2 8 58.415920 7.877870 254 7 Iveland 6 2 4 B 0.220 / 5.251 -1 -1 Mye rust. Antakelig drevet på kvarts. Forhøyet redioaktivitet inne i gruva (5.251) i en kornet Biotittmasse. Kunne ikke finne mineralet.
Funn2 9 58.414070 7.874070 294 7 Iveland 6 2 2 B 0.122 / 0.305 -1 3 Stykker ligger antakelig igjen etter driften. Fant ikke Plagioklas
Funn2 10 58.414310 7.877020 285 8 Iveland 6 2 3 B 0.154 / 0.801 -1 4 Vannfylt synk. Bilde tatt mot øst. Svakt forhøyet radioaktivitet. Hvis dette skyldes Monazite, som er lite radioaktivt i dette området kan det være fine XX. Fant ingen.
Funn2 11 58.415120 7.894540 241 19 Grostemyr Iveland 6 2 2 B 0.158 / 0.234 -1 4
Funn2 12 58.412640 7.883020 265 9 Frøysåsen Iveland 6 2 3 B 0.171 / 0.258 -1 3 Gruven Rast sammen Taket falt ned. Kjørte bilen fram til tippen (Toyota Hi Luxe)
Funn2 13 58.413300 7.883080 292 6 Iveland 6 2 4 B 0.332 / 6.112 -1 3 Kjent funnsted for Gadolinite
Funn2 14 58.413660 7.886640 249 7 Iveland 6 2 3 B 0.101 / 0.196 -1 3 Der ligger endel både Plagioklas og Kalifeldtspat på tippen, tatt i betraktning at pegmatitten er liten (størrelse 3) Ingen forhøyet radioaktivitet.
Funn2 15 58.412910 7.884010 258 -1 Frøysåsen Iveland 6 2 1 B 0.15 / 0.12 -1 4 Ubetydelig prøvesprengning. Prøver ikke tatt
Funn2 16 58.412710 7.883580 266 9 Frøysåsen Iveland 6 2 5 B 0.299 / 0.541 11 4 Pyrite. Klorifisert Biotitt. Jonny Fjermerås. Bekrefter at det ble funnet grønn kalifeltspatt i nr 02/13 og 02/12 som ligger 72 m nord.
Funn2 17 58.413620 7.884700 269 12 Iveland 6 2 3 B 0.43 / 6.23 -1 3 Fin Fergusonite. Spesartin. Molybdenglans. Rust.
Funn2 18 58.412450 7.881620 273 2 Iveland 6 2 3 B 0.266 / 0.754 -1 1 Vannfylt tunnel. Fant fin Fergusonite ved første forsøk.
Funn2 19 58.422400 7.889230 281 7 Iveland 6 3 3 B 0.189 / 0.671 -1 4 Endel Plagioklas. Den sydligeste gruven i Iveland hvor det er funnet Thortveitite (Osvald Åsen) Endel kis i vestre side av inngang gruve.
Funn2 20 58.419890 7.871840 232 2 Iveland 6 3 1 B 0.185 / 0.259 -1 1 Ubetydelig prøvesprengning
Funn2 21 58.421270 7.872870 248 6 Iveland 6 3 2 B 0.93 / 0.143 -1 2 Nesten bare kvarts forurenset med rust. Ikke mulig å finne prøver av ordentlig feldtspat.
Funn2 22 58.416010 7.897100 227 -1 Tomasknutten Iveland 6 2 1 B 0.15 / 0.29 -1 4 Ubetydelig prøvesprengning. Prøver ikke tatt
Funn2 23 58.439580 7.894990 334 8 Feitedalen 1 Iveland 4 1 3 B 0.271 / 1.21 -1 4 Mye rust i kvartsen. Forhøyet radioaktivitet i Magnetitt.
Funn2 24 58.439850 7.896380 341 6 Feitedalen 2 Iveland 4 1 2 M 0.188 / 0.292 -1 4 Antakelig en muskovitt pegmatitt
Funn2 25 58.439260 7.897050 317 12 Feitedalen 3 Iveland 4 1 4 B 0.196 / 1.417 -1 4 Fohøyet radioaktivitet ifbm. Biotitt og Magnetitt. Det ser ut til å være mere igjen i gruven.
Funn2 26 58.438800 7.898920 319 9 Feitedalen 4 Iveland 4 1 4 B 0.234 / 1.373 -1 4 Muligens en Muskovitt i stedet for en Biotitt
Funn2 27 58.438520 7.899490 319 10 Feitedalen 5 Iveland 4 1 3 B 0.219 / 0.382 -1 4 Antakelig samme pegmatitt som 02 / 26 (Feitedalen 4)
Funn2 28 58.438130 7.901000 312 7 Feitedalen 6 Iveland 4 1 4 B 0.266 / 6,46 -1 4 Vannfylt synk. Størrelsen er en liten 4-er. Farlig høy radioaktivitet ved inngangen i taket. Mye glimmer og forhøyet radioaktivitet på tippen.
Funn2 29 58.437090 7.902560 332 6 Feitedal 7 Iveland 4 1 4 B 0.29 / 1.29 -1 3 Dårlig smal traktorvei. Vannfylt synk. Forhøyet radioaktivitet på venstre side ved inngangen.
Funn2 35 58.425320 7.879920 242 9 Iveland 4 3-5 4 B 0.185 / 0.259 14 5 Denne gruven er tømt for tipp. Veimassen brukt i veien mot Myrboten Talenittgruve
Funn2 36 58.436750 7.891920 349 9 Iveland 4 1 3 B 0.129 / 0.394 -1 3 Noe plagiioklas. Småpen muscovite (relativt store flak)
Funn2 40 58.432670 7.898930 358 5 Halvdalergruven 1 Iveland 4 1 3 B 0.299 / 1.301 -1 2 Forhøyet radioaktivitet i nordre ende av tipp. Fant en Allanitt / Ortitt på ca 1 kg ved første forsøk
Funn2 41 58.432470 7.899150 369 9 Halvdalergruven 2 Iveland 4 1 3 B 0.165 / 0.382 -1 2 Generelt lavere radioaktivitet enn i 02/40 Gruven er større enn 02/40
Funn2 47 58.424420 7.887440 302 3 Kjerstis gruve Iveland 4 3 2 C 0.196 / 1.191 -1 4 Topas Beryl Alanite Denne gruven er antakelig en del av den samme pegmatitten som 02/49 og 02/48 Disse er ikke HTM
Funn2 48 58.424360 7.887010 301 1 Iveland 4 3 2 B 0.203 / 1.210 -1 4 I likhet med 02/47 og 02/49 så inneholder denne gruven endel kis som forurenser med rust
Funn2 49 58.424590 7.886680 295 10 Ivar Åsens gruve Iveland 4 3 4 B 0.196 / 1.682 -1 4 Dette er den største av de tre gruvene på denne pegmatitten (02/47 02/48 02/49) Forhøyet radioaktivitet ser ut til å komme fra grovkornet Biotitt masse
Funn2 51 58.425200 7.893420 333 5 Iveland 4 1-3 3 B 0.108 / 0.612 -1 3 Dårlig traktorvei. Vannfylt synk
Funn3 1 58.439750 7.900990 306 12 Iveland 5 1,2,3 1 B 0.108 / 0.129 -1 2 Fant ikke feldtspat eller glimmer. Prøve tatt av kvarts. Midt i granplantefelt. Vanskelig satellittmottak. Ubetydelig prøvesprengning.
Funn3 2 58.438210 7.902000 302 7 Feitedalen 7 Iveland 5 1,2,3 3 B 0.151 / 0.278 -1 2 Også her ser radioaktiviteten ut til å være bundet til et mineral i Magnetitten
Funn3 3 58.437690 7.903410 288 7 Feitedalen 8 Iveland 5 1,2,3 3 B 0.226 / 0.941 -1 4 Forhøyet radioaktivitet i Biotitt og i Magnetitt ?
Funn3 4 58.433210 7.907150 261 -1 Rossedalen 3 Hans Gads gruve Iveland 5 1,2,3 4 B 0.352 -1 3 Ved forsøk på nydrift vil høyspentlinjen til Rossås være et problem, den går rett over bruddet. Denne gruven ble drevet av en av de legendariske Åsen brødrene, Hans Gad Åsen. På slutten av livet fortalte han meg at det var store mengder radioaktive mineraler i denne gruven.
Funn3 5 58.432810 7.906870 297 3 Rossedalen 2 Iveland 5 1,2,3 2 B 0.138 / 1.718 -1 3 Antakelig del av samme pegmatitt som 03/06 Forhøyet radioaktivitet i dette bruddet. Overgrodd, vanskelig å se
Funn3 6 58.432651 7.907194 1 3 Rossedalen 1 Iveland 5 1,2,3 3 B 0.138 / 0.165 -1 3 Ingen forhøyet radioaktivitet. Fant ingen glimmer. Rust i kvartsen, i østsiden av bruddet. Drevet etter krigen. Maskinboring.
Funn3 7 58.425860 7.918040 183 3 Iveland 5 1,2,3 3 B 0.165 / 0.428 -1 4 Tatt med prøve av det som antakelig er en Orthlite XX
Funn3 8 58.425740 7.921600 202 6 Ivedal Iveland 5 1,2,3 3 B 0.501 / 0.131 -1 4 Under gang til pegmatitt ved punkt (58.42517 7.92024) målte jeg 1.1 mikrosivert. Like ved gruven i vegbyggingsmaterialet viste geigertelleren 5.027 (se bilde)
Funn2 55 58.442319 7.868907 317 8 iveland 35 4 1 B 0,219 / 0,188 2
Funn2 56 58.442340 7.868780 319 1 iveland 35 4 2 B 0,196 / 0,306 -1 2
Funn2 54 58.440710 7.868400 315 3 Iveland 35 4 2 B 0,219/0,274 -1 2
Funn2 50 58.423900 7.891320 306 5 Iveland 6 3 1 B 0,153/0,196 -1 3
Funn2 42 58.436790 7.894790 366 3 Iveland 4 1 2 B 0,173/18,739 -1 3
Funn2 43 58.437430 7.897160 366 7 Iveland 4 1 1 B 0,180/0,258 -1 3
Funn2 44 58.437620 7.897570 360 7 Iveland 4 1 3 M 0,196/0,308 -1 3 Ved første besøk ble det funnet en Røykkvarts XX. Denne ble levert til Iveland kommune v/ Kjell Gunnufsen.
Funn2 45 58.437210 7.899700 350 4 Iveland 4 1 2 B 0,203/0,188 -1 2
Funn2 46 58.435900 7.901600 353 4 Iveland 4 1 2 B 0,234/0,152 -1 2
Funn2 32 58.437450 7.888480 327 8 Synken Rossås Iveland 4 1 4 b 0,180/3,218 -1 4
Funn2 33 58.438300 7.887570 346 6 Iveland 4 1 3 B 0,197/0,295 -1 4
Funn2 34 58.436080 7.891120 330 17 Iveland 4 1 3 B 0,211/0,251 -1 4
Funn2 37 58.436080 7.893570 351 12 Iveland 4 1 2 B 0,349/0,574 -1 3
Funn2 38 58.435610 7.899430 368 3 Iveland 4 1 2 B 0,115/0,203 -1 2
Funn2 39 58.435590 7.900550 356 5 Iveland 4 1 2 B 0,274/0,410 -1 2
Funn2 31 58.437570 7.891160 345 -1 Storegruva Iveland 4 3-5 4 B 0,180/0,269 14 5
Funn2 30 58.436270 7.894530 360 4 Iveland 4 1 3 B 0,211/0,381 -1 3
Funn3 17 58.446750 7.905400 246 7 Salve Budalshei sin gruve iveland 32 1 4 B 0,242 0,306 -1 4
Funn3 18 58.447730 7.905680 264 7 iveland 32 1 3 B 0,198 0,527 -1 4
Funn3 19 58.447620 7.896780 302 6 Grasdalen iveland 32 1 4 B 0,066 0,364 -1 4
Funn3 20 58.446750 7.900420 267 7 Iveland 32 1 3 B 0,189 0,379 -1 4
Funn3 9 58.443950 7.900210 264 8 iveland 32 1 3 B 0,226/0,383 -1 4
Funn3 10 58.444390 7.898230 274 4 Tunnelen Hiltveit iveland 32 1 5 B 0,158/0,359 -1 4
Funn3 11 58.444790 7.897920 293 8 iveland 32 1 3 B 0,108/0,173 -1 4
Funn3 12 58.445460 7.897840 309 13 iveland 32 1 3 B 0,129/0,153 -1 3
Funn3 13 58.445600 7.893930 348 4 iveland 32 1 1 B 0,328/2,238 -1 4 Ca. 2m syd for sprengning målte jeg 2,38 mikro sivert i fortsettelse av gang. Umulig og slå ut prøve.
Funn3 14 58.445780 7.892600 348 3 iveland 33 1 3 M 0,299/0,323 -1 -1
Funn3 15 58.445720 7.893540 348 5 Iveland 33 1 3 B 0,122/0,242 -1 4
Funn3 16 58.444880 7.896520 321 5 Iveland 32 1 0 B -1 4 Fant ved første besøk i 2006, radioaktivt mineral i spor efter tømmerdrift ved dette ponktet. Ikke sprengt.
Funn5 26 58.498712 7.951222 451 3 Storsynken på Knipan. Iveland 55 10 5 B 0,327/4,180 -1 5
Funn5 25 58.496965 7.954313 459 5 Toppen Knipan Iveland 55 10 4 B 0,138/5,059 -1 4
Funn5 17 58.499586 7.953183 449 10 Iveland 55 10 3 B 0,632/5,364 -1 4
Funn5 23 58.500046 7.955590 455 7 Iveland 55 10 1 B 0,108/0,329 -1 4
Funn5 20 58.499946 7.955771 452 5 Iveland 55 10 3 B 0,122/0,298 -1 4
Funn5 22 58.499510 7.957022 454 5 Heliodor gruva Iveland 55 4-5 3 c 0,245/5,281 -1 -1 Kjell Gunnufsen, rappoterer funn av Clevlandite i denne 12 09 2012.
Funn5 21 58.497925 7.957201 423 6 Storemyrgruva Iveland 55 4-5 4 B 0,211/0,322 -1 4
Funn5 18 58.498270 7.955581 435 6 Tortveitittgruva Iveland 55 10 5 B 0,188/1,518 -1 4
Funn2 52 58.440580 7.873720 295 7 Heia Iveland 35 4 3 B 0,274/0,501 -1 4
Funn2 53 58.440920 7.868440 322 4 Iveland 35 4 2 B 0,258/0,292 -1 2
Funn5 16 58.499979 7.945393 426 4 Kongsberg Iveland 54 4 3 M 0,945/11023 -1 3
Funn5 30 58.473039 7.952181 395 5 Jonnys gruve Iveland 56 3 1 B 0,151/0,172 -1 2
Funn5 29 58.472626 7.953824 403 3 Iveland 56 3 1 B 0,186/0,290 -1 2
Funn5 28 58.472485 7.967048 384 3 Gruven i Austskauen 1 Iveland 56 3 3 M 0,136/0,251 -1 2
Funn5 27 58.472169 7.968028 392 5 Gruven i Austskauen 2 Iveland 56 3 2 B 0,093/0,241 -1 2
Funn4 1 58.491475 7.859287 376 5 Landåstunnellen 1 Iveland 41 2-3 5 M -1 -1 2
Funn4 2 58.491121 7.860173 381 5 Iveland 41 2-3 3 M -1 -1 2 ca. 5m dyp synk.
Funn4 3 58.490927 7.863242 369 4 Iveland 41 2-3 4 M 0,504/1,620 -1 2 Ble drevet vinteren 1944-45 av Olav Tveitrød som leverte 14264 kg til Preben L. Gjertsen. For glimmeren fikk han betalt 16398.50.
Funn4 4 58.491153 7.862815 366 6 Iveland 41 2-3 2 B 0,290/1,590 -1 2
Funn4 5 58.489533 7.861845 381 3 Iveland 41 2-3 3 B 0,158/0,401 -1 2
Funn4 6 58.489507 7.861683 378 5 Iveland 41 2-3 2 B 0,430/0,800 -1 2
Funn4 7 58.489340 7.858186 396 3 Iveland 41 2-3 4 M 0,172/0,350 -1 2
Funn4 67 58.463889 7.867626 256 4 Grossås iveland 3 6-7 3 B 0,274 0,438 -1 4
Funn3 22 58.463700 7.822361 215 14 Odderstøl Iveland -1 -1 3 B 0,141/93,418 -1 3 Høy radioaktivitet (93,418) målt ca. 4m til høyre for inngang, under fjellvegg
Funn4 8 58.497782 7.839385 390 -1 Hovandsgruva 1 Iveland 41 1 3 B 0,197/1,241 -1 3 Drevet av Knut Nateland
Funn4 9 58.497201 7.838950 406 7 Hovandsgruva 2 Iveland 41 1 2 B 0,134/0,130 -1 3 Prøvesprengning
Funn5 24 58.499544 7.954490 445 5 Myregruva Iveland 55 10 3 B 0160/0,260 -1 4
Funn5 19 58.499222 7.952945 445 6 Aril Omestads gruve Iveland 55 10 4 M 0,571/2,010 -1 5
Funn3 23 58.443480 7.913780 237 -1 Tor Jacobs Pegmatite Iveland 33 3 0 C -1 -1 1 En liten Pegmatite, uåpnet, svakt farget Amasonite. Funnet av Tor Osmund Jacobsen tidlig på 1990 tallet.
Funn6 2 58.53994 7.84146 298 4 Brattekleiv Evje 43 1 3 C 0,250/0,219 4 John Brommeland rapporterer Chrysoberyll fra denne gruven. Molybdenglans xx som er i samlingene til bergverksmuseet på Kongsberg kommer herfra. En av de mest kjente forekomster av Beryll og Columbitt i Iveland- Evje distriktet.
Funn6 8 58.540008 7.853843 433 3 Lauvland 3 Evje 43 02 3 b 0,531/0,226 -1 4 Er litt i tvil om gruven er en M eller B.
Funn6 9 58.539763 7.855628 447 3 Lauvland 2 Evje 43 2 4 B 0,483/1,102 4 Chrysoberyll, delvis fylt med vann.
Funn6 10 58.54010 7.85570 448 3 Lauvland 1. Evje 43 2 3 B 0,336/13,650 -1 4 Chrysoberyll, Radioaktivitet antagelig fra Euxenitt.
Funn999 100 58.638500 7.940660 527 -1 NILS P -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 101 58.501150 7.892700 435 -1 ROSTAD 3 -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 102 58.534200 7.922740 409 -1 TOPAZ2 -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 103 58.641330 7.976990 489 -1 001 -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 104 58.641330 7.976990 489 -1 001 -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 105 58.533950 7.925550 389 -1 002 -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 106 58.534470 7.932660 362 -1 004 -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 107 58.633410 7.949220 516 -1 005 -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 108 58.501110 7.862180 376 -1 BEINMYR CL -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 109 58.558610 7.913540 485 -1 EINAR H-GR -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 110 58.506210 7.929260 419 -1 GRANAT GR- -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 112 58.604180 7.936550 479 -1 IVARS GR- -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 113 58.597860 7.856350 289 -1 JOKELI -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 114 58.536320 7.915170 420 -1 K-BULAND3 -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 115 58.519580 7.873130 460 -1 KJ-RKA -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 116 58.535650 7.925210 399 -1 KNUT-S GR- -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 117 58.499270 7.863390 376 -1 LAND-S 1 -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 119 58.501540 7.892830 431 -1 ROSTADH-CL -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 120 58.503730 7.892120 420 -1 ROSTADH-T- -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 121 58.488260 7.861440 405 -1 SKRIPELAND -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 122 58.520820 7.871370 436 -1 SN-MYR GR- -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 123 58.490290 7.920740 351 -1 SOL-S -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 124 58.456400 8.339190 179 -1 STIE GR- -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn999 125 58.664090 7.834930 539 -1 VASSEND GR -1 -1 -1 C -1 -1 -1
Funn4 16 58.46493 7.90386 283 Iveland 35 5 3 M 0,158/0,299 3
Funn4 17 58.47616 7.89774 324 7 Iveland 38 2,6 3 B 0,1115/12,01 3 Ca 50m lang skjæring. Høy radioaktivitet i Biotite ca 8m bunnen av skjæring..
Funn4 10 58.458854 7.901878 270 6 Iveland 33 1 3 B 0,521 / 0,622 -1 2 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 13 Navn 013
Funn4 11 58.459203 7.902217 281 7 Nateland, Chrysoberyllen Iveland 33 1 4 M 0,668 / 2,13 34 3 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 15 Navn 015, Harald Bjørlykkes Chrysoberyll lokalitet, mye Plagioklas, endel fiskebensmønsret Muskovitt
Funn4 12 58.474644 7.897528 322 1 Iveland 35 3 4 B 0,258 / 0,981 -1 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 16 Navn 016. Presset biotittglimmer, samme pegmatitt som 017
Funn4 13 58.474699 7.897156 318 6 Iveland 38 3,4,7,8,9 3 B 0,108 / 11,42 -1 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 17 Navn 017, Mest Kvarts. Høy radioaktivitet 11,42 venstre side i Biotitt 3 meter før bunnen av gruven
Funn4 14 58.501081 7.862152 386 3 Beinmyr Iveland -1 -1 1 C 0,332 / 0,136 -1 3 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 18 Navn 018
Funn5 9 58.465343 7.919481 366 6 Ingemann Grossås gruve Iveland 32 2,10 3 B 1,116 / 2,10 -1 1 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 19 Navn 019, Oppkalt etter Ingemann Grossås. Opptil 15 cm tittanite Stor magnetitt ca 10 cm (Inforasjon Jonny Fjermerås)
Funn5 8 58.467119 7.914008 271 5 Alfreds gruve Iveland 33 15 2 B 0,193 / 0,375 -1 1 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 30 Navn 030, Alfreds gruve
Funn5 7 58.468538 7.917324 297 4 Gruveknutten Iveland 34 12 2 B 0,343 / 0,500 -1 5 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 31 Navn 031, Drevet under krigen av en svenske som het Holm. Endel Allanite
Funn4 15 58.492831 7.920812 323 2 Kallemyr Iveland 45 3 2 B 0,168 / 0,636 -1 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 32 Navn 032
Funn4 28 58.490170 7.920838 345 4 Solås Iveland 45 3 3 C 0,419 -1 -1 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 33 Navn 033 Drevet i flere år av Kjell Gunnufsen på mineraler
Funn5 6 58.497250 7.929774 351 7 G1 Iveland 46 1 3 B 0,242 / 60,23 -1 5 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 36 Navn 036 Veldig fin Plagioklas. Høy radioaktivitet midt syd i gruven
Funn5 5 58.497189 7.939496 372 6 G2 Iveland 46 1 3 B 0,122 / 5,911 -1 5 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 37 Navn 037 Veldig fin kalifeldtspat
Funn5 4 58.498134 7.933792 393 -1 Harekjær Iveland 46 1 3 B 0,180 / 0,220 -1 2 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 38 Navn 038 Store Biotittflak
Funn5 3 58.498266 7.929839 368 4 Svintoksbekken 1 Iveland 46 1 1 B 0,158 / 1,191 -1 2 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 39 Navn 039 Mørk røykkvarts Besøkt igjen 6/8 19:15
Funn5 2 58.498188 7.930089 368 3 Svintoksbekken 2 Iveland 46 1 1 B 0,130 / 58,37 -1 2 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 40 Navn 040 Noe Muskovitt Høy radioaktivitet 3 m øst for sprengning. Besøkt igjen alene 6/8-13 19:05
Funn5 1 58.502669 7.940312 422 8 Tutten 3 Iveland 45 1 4 M 0,428 / 0,775 -1 -1 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 41 Navn 041 Endel temmelig stor muskovite, fiskebenmønstret, 20 x 30 cm
Funn5 31 58.497321 7.930638 351 -1 Svintoksbekken 3 Iveland 46 1 1 B 0,169 / 0,073 -1 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 42 Navn 042 Ubetydelig kvartsgang
Funn5 32 58.501344 7.931420 381 12 Tutten 1b Iveland 46 1,6 2 B 0,274 / 6,812 -1 1 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 44 Navn 044, Utdrevet 6,812 microsievert målt ved biotitt innerst i gruven (polycras?)
Funn5 33 58.500840 7.932052 369 2 Tutten 1a Iveland 46 1,6 4 M 0,290 / 48,17 -1 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 45 Navn 045 Muskovitt flak opptil 1 meter lengde Fiskebensmønstret Sterk radioaktivitet øst i brudd 48,17 microsievert Axel Muller fant 5 cm stor polycras krystall øst i brudd
Funn4 29 58.521348 7.897747 444 3 Iveland 48 3 1 B 0,151 / 0,136 -1 3 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 46 Navn 046 Fin apatitt Dette ser ut itl å være kvartsgang med apatitt Minner om alle gangene på sydvest siden av Tromøya (Regevig)
Funn4 30 58.519140 7.879748 510 -1 Iveland 48 3 2 B 0,258 -1 2 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 47 Navn 047 Ubetydelig prøvesprengning
Funn4 31 58.520946 7.892133 460 4 Klystra Iveland 48 3 3 B 0,315 88 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 48 Navn 048
Funn4 32 58.516178 7.877994 488 4 Kaldtjønn Iveland 48 3 1 M 0,10 -1 2 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 49 Navn 049 Beryll xx funnet av Ole Magne Omdal Spesartin Euxenite (se bilde) Siste gang sprengt ca 1985 Knut Mølland og Finn Eftevann
Funn4 33 58.517044 7.878793 487 3 Iveland 48 3 1 M 0,180 / 0,541 -1 2 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 50 Navn 050 Muskovitt over et område på 3,6 meter i dagen Muskovitten småfallen med fiskebensmønster Opp til 15-20 cm
Funn4 34 58.518861 7.874021 446 5 Iveland 48 3 4 B 0,242 / 0,508 -1 3 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 51 Navn 051 Kanskje tilgjengelighet 4 (Traktorveg) Ca 30 meter steiltstående gang med liten synk på toppen Delvis gjenrast Det kan være litt feldtspat igjen
Funn4 35 58.519921 7.873521 443 4 Kjørka 1 Iveland 48 3 2 C 0,29 / 5,772 89 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 52 Navn 052 Endel småfallen muskovitt Endel stygg beryll i clevelandittsone
Funn4 36 58.519766 7.873434 451 4 Kjørka 2 Iveland 48 3 1 C 0,129 / 0,250 89 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 53 Navn 053 Ubetydelig prøvesprengning Prøver ikke tatt Samme gang som Kjørka 1
Funn4 37 58.519667 7.873056 448 4 Kjørka 3 Iveland 48 3 3 C -1 89 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 54 Navn 054 Samme gang som Kjørka 1 og 2 Endel Moskuvite Småfallen og fiskebensmønstret
Funn4 38 58.519994 7.872619 450 3 Kjørka 4 Iveland 48 3 3 B 0,196 / 0,254 -1 3 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 55 Navn 055 Det ble prøvesprengt her på anvisning fra Kjell Gunnufsen
Funn800 56 58.520818 7.871346 451 7 Litjønn gruve Iveland 48 3 2 C 0,258 / 4,007 -1 2 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 56 Navn 056 Monazite xx i veggen ca 5 cm stor (4,007 microsievert) Beryll, spesartin og muskovitt opp til 15-20 cm småfallen men ikke fiskebensmønstret.
Funn4 39 58.520974 7.891194 468 30 Klystra Iveland 48 3 1 B 0,512 / 2,014 88 1 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 57 Navn 057 Ubetydelig prøvesprengning Vanskelige GPS forhold
Funn4 40 58.521386 7.890042 476 5 Klystra Iveland 48 3 1 B 0,357 / 1,201 88 2 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 58 Navn 058
Funn5 34 58.523048 7.935072 426 5 Hovåsen 1 Iveland 53 1 4 c 0,504/7,024 87 4 Sukker clevlandite Stor Muscovite
Funn5 35 58.523205 7.934320 433 4 Hovåsen 2 Iveland 52 5 2 m 0,282/0,324 -1 4 Andreas og Hedda Corneliussen sommer 2013 Waypoint : Nr 60 N
Funn800 61 58.539943 7.841465 298 -1 Brattekleiv Evje 43 1 3 M 0.219/0,250 -1 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 61 Navn 061
Funn4 41 58.498346 7.883881 387 7 Iveland 44 1 2 B 0,383/1,342 -1 3 Høyest radioaktivitet, nord i brudd.
Funn4 42 58.498813 7.883580 390 21 Iveland 44 1 2 B 0,622/0,587 -1 3 Smal skjæring, blanding av småfallen Kvarts, Kali og Plagioklas. 10m opp fra vei.
Funn4 43 58.498705 7.883527 412 16 Iveland 44 1 1 B 0,34/0,622 -1 3 Ubetydelig prøvesprengning, antagelig samme gang som 064
Funn4 44 58.499010 7.883365 413 10 Iveland 44 1 2 B 0,517/2.156 -1 4 Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 66 Navn 066
Funn4 45 58.503386 7.883093 447 9 Iveland 44 1 2 B 0,234/0,701 -1 3 Lite Plagioklas. Skogsmaurplage
Funn4 46 58.503241 7.883180 465 9 Iveland 44 1 1 B 0.42/0,465 -1 3 Samme gang som 067, ubetydelig prøvesprenging.
Funn4 47 58.502155 7.883339 432 8 Iveland 44 1 2 B 0,299/1,118 -1 3 Kloritisert Biotite, Mye kvarts i forhold til gangens størrelse.
Funn4 48 58.501257 7.883310 432 -1 Iveland 44 1 -1 B 0,266/0,349 -1 3 Ubetydelig prøvesprengning.
Funn4 49 58.498060 7.884181 411 5 Iveland 44 1 2 B 0,290/2,122 -1 3 Monazite
Funn4 50 58.506631 7.878977 466 4 Iveland 44 2 3 B 0,352/0,757 -1 2 Ca 15m lang gang, lettest tilgjengelig fra Omdal.
Funn4 51 58.498002 7.884806 389 8 Iveland 44 1 1 B 0,541/0,136 -1 3 Prøvesprengning
Funn4 52 58.497931 7.885530 379 4 Iveland 44 1 3 M 0,165/0,583 -1 4 En del Plagioklas og Kalifeltspatt Muscovite XX opp til ca. 20cm.
Funn4 53 58.495144 7.870266 392 3 Iveland 44 01 2 B 0,158/0,359 -1 3
Funn4 54 58.495073 7.869822 386 -1 Iveland 44 1 1 B 0,282/0,342 -1 1 Nesten bare kvarts. Antagelig samme gang som 75. Maskinboring.
Funn4 55 58.495032 7.869454 377 6 Iveland 44 1 3 B 0,136/0,283 -1 3 Nesten bare kvarts. Antagelig samme gang som 75 og 76. Maskinboring.
Funn4 56 58.494966 7.869067 374 7 Iveland 44 1 3 B 0,258/6,325 -1 3 Forhøyet radioaktivitet i Magnetitt på tipphaugen. Samme gang som 75, 76 og 77.
Funn4 57 58.496155 7.869724 396 3 Iveland 44 1 1 B 0,122/0,144 -1 2 Nesten bare Kvarts.
Funn4 58 58.495689 7.868668 366 6 Iveland 44 1 1 B 1,141/5,729 -1 2 Prøvesprengning i smal gang. Radioaktiviteten ser ut til og komme fra et mineral i magnetitten, som sitter i utkanten av gangen.
Funn4 59 58.495499 7.868751 370 6 Iveland 44 1 3 B =,136/0,946 -1 4 Store foldete flak med Biotitt syd i gruve.
Funn4 60 58.492096 7.883575 408 6 Vassganga 2 Iveland 44 1 1 B 0,601/0,298 -1 2 Ubetydelig prøvesprengning, antagelig samme gang som 83
Funn4 61 58.492006 7.883940 409 4 Vassganga 3 Iveland 44 1 3 B 0,282/0,408 -1 2 Antagelig samme gang som 83
Funn4 62 58.492691 7.880534 416 5 Vassgangen 1 Iveland 44 1 2 B 0,258/0,546 -1 2 Smal gang antagelig samme som 86. Spesartin og Røkkvarts.
Funn4 63 58.493326 7.880978 427 5 Beryllsynken Støledalen Iveland 44 1 3 M 0,188/0,501 -1 3 Også store flak med Biotitt, Dette er den berømte Beryll lokaliteten. En del av gruven er Muscovite førende med Spesartine og Beryll.
Funn4 64 58.497537 7.870718 393 3 Iveland 44 1 1 B 0,188/0,151 -1 2 Prøvesprengning i smal gang med mye kvarts. Kalifeltspatt XX.
Funn4 65 58.496501 7.889633 408 -1 Kråkehei 1 Iveland 44 1 1 B -1 -1 2 Samme gang som 90, derfor ikke tatt prøver.
Funn4 66 58.496485 7.889555 410 -1 Kråkehei 2 Iveland 44 1 1 B -1 -1 2 Samme gang som 90, derfor ikke tatt prøver.
Funn4 27 58.496524 7.889722 405 -1 Kråkehei 3 Iveland 44 1 3 B 0,474/1,071 -1 2 Opp til 1m med sentralkvarts står igjen. Spesartin og Monazite.
Funn5 15 58.486781 7.927645 319 10 Fossbekk 1 Iveland 54 3/6 3 M 0,392/1,171 -1 2 Dette er gruven hvor Theodor Gautestad fant den Blå beryllen som er slipt og ligger utstilt på naturhistorisk museum på Tøyen.
Funn5 14 58.488225 7.925454 300 -1 Fossbekk 2 Iveland 54 3/6 0 M 0,203/0,188 -1 5 Liten pegmatite i vegskjæring, ble funnet Beryll XX 0,5 x 6cm under grøfterens. XX ble levert til Kjell Gunnufsen. (Kommunegeologen)
Funn5 13 58.501216 7.938044 420 4 Tutten 2 Iveland 46 1,6 2 B 0,357/18,018 -1 2 Høy radioaktivitet syd side midt i brudd liten knatte.
Funn5 12 58.503847 7.940364 418 7 Skyggingdal Iveland 46 2 2 B 0,161/1,218 -1 1 En del plagioklas på tippen, kan være en reserve. Smal gang kiler ut! Østvendt bør besøkes om morgenen.
Funn5 11 58.493849 7.928563 324 3 Iveland 46 1,6 3 M -0,219/2,080 -1 4 Vannfylt synk
Funn5 10 58.493573 7.929272 327 4 Iveland 46 1,6 2 B 0,357/1,228 -1 4 Antagelig samme gang som 95.
Funn4 26 58.504279 7.870289 426 3 Omdal 1 Iveland 43 1 1 B 0,350/0,420 -1 1 Noen steder med småsprengnig rundt.
Funn4 25 58.504411 7.870466 427 4 Omdal 2 Iveland 43 1 0 B 12/480 -1 1 Radioaktivt mineral funnet i fast fjell av Jonny Fjermerås. Bilde tatt av faltspatt XX.
Funn4 24 58.504130 7.870889 415 10 Omdal 3 Iveland 43 1 -1 B 0,570/1,220 -1 2
Funn4 23 58.470557 7.892823 309 19 Æretveit 2 Iveland 37 1 3 B 1,116/48,32 -1 1 Hydrobiotite og Xenotime. Siste besøk sammen med Stein Kristian Gjellum og Anne Pjaaka.
Funn4 68 58.50148 7.85837 386 -1 Beinmyr Iveland 41 1 6 M 5 Drift 2013 og 2014 etter tannspat.Ronny Landås Kalifeltspat Spesartin Granat
Funn6 1 58.52082 7.87135 437 7 Lietjønn gruve Iveland 48 3 2 c 0,258/4,007 2 Monazite xx i veggen ca.5cm.(4,007 Mikro sivert) Muscovite 15 - 20 cm. ikke fiskebeinsmønster. Beryll og Spessartin.
Funn6 3 58.52271 7.83603 343 4 Vådnekrysset Evje 41 1 3 M 0.172 / 0.861 4 Muscovite opp til 25-30 cm øst i brudd. Hele pegmatitten er muscovittførende i hengen Ikke funnet beryl, men spesartin Høyeste radioaktivitet vest i brudd
Funn6 4 58.54309 7.84921 394 3 Sagbekken Evje 43 2 5 B 0.122 / 0.259 5 Drevet på Plagioklas de siste årene av Ole Lauvland Fant noen biter Amasonite? på tippen Ligger i prøveposen
Funn6 5 58.52778 7.85202 468 1 Li gruve Evje 39 1 6 B 0.258 / 0.766 5 Li Feltspatgruve Hovedgruve Den største gruven i Iveland / Evje Ingen mineraler av betydning
Funn7 1 58.58693 7.85622 399 7 Smenelia Evje 52 13 4 B 0.239 / 0.564 4 Drift på tannspat i 2014 Kali og KalkNatron
Funn5 36 58.50573 7.92988 441 3 Heia Haavardstad Iveland 46 2 4 M 0.173 / 1.217 4 Tatt ut både Kali og Plagioklas til tannspat. Drevet etter Glimmer under krigen
Funn4 69 58.524586 7.902920 415 Slobrekka Iveland 49 5 B 5
Funn4 70 58.505473 7.907859 Kjetevann Iveland 45 1 B 5
Funn6 6 58.54367 7.90763 450 4 Amerika Iveland 51 1 og 2 5 B 0.392 4 Kommer ikke inn i gruven da inngangen er sprengt ned. Materialet er tenkt brukt til reparasjon av veien. Drevet av Tormod Kabuland Salve Eieland på 1980 tallet
Funn6 7 58.54425 7.90821 465 5 Kaabuland 1 Iveland 51 1 og 2 4 B 0.196 / 0.700 4
Funn4 18 58.47572 7.89788 330 3 Iveland 38 2,6 1 B 0,198 / 0,108 2 Ubetydelig prøvesprengning
Funn4 19 58.47205 7.89312 297 5 Iveland 37 1 0 B 0,880 / 0,122 3 Der står en høyspentstolpe på sentralkvartsen. Uåpnet pegmatitt
Funn4 20 58.47007 7.88547 314 8 Iveland 37 1 2 B 0,296 / 0,488 4
Funn4 21 58.46972 7.88432 318 8 Iveland 37 1 3 B 0,165 / 4,84 4
Funn4 22 58.46990 7.88476 326 6 Iveland 37 1 2 B 0,165 / 0,351 4
Funn4 71 58.52447 7.89747 432 3 Tuftana Frigstad Iveland 3 B 0,203 / 0,100 5 Plagioklas reserve.Thortveitittbrudd Full av vann. Drevet av Landsverkbrødrene på 1960 tallet
Funn5 37 58.50754 7.92571 386 4 Knatten Iveland 46 2 4 M 3,785 / 12,358 4 Drevet på Glimmer under krigen. Opp til 40 cm XX. Fiskebensmønstret. Monasitt.
Funn5 38 58.50435 7.92393 378 13 Mannekleiv II, Håvardstad Iveland 46 2 2 B 1,265 5 Tilgrodd med mose
Funn5 39 58.50377 7.92379 368 8 Mannekleiv I, Håvardstad Iveland 46 2 3 B 0,242 / 0,266 5 Vanskelig å ta prøver prøver pga. tilkjørt masse antakelig fra Heia (Gruve 05/36). Garasjebygg på tomta)
Funn4 72 58.48890 7.89417 458 -1 Bunnen av Møllandsåsen III (Solhei) Iveland 38 3,4,7,8,9 2 M 0,180 / 0.771 2 Tilgrodd
Funn4 73 58.48877 7.894227 457 3 Bunnen av Møllandsåsen IV (Solhei) Iveland 38 3,4,7,8,9 2 M 0,211 / 0,120 2 Tjukke borehull Tilgrodd
Funn4 74 58.48921 7.89415 -1 3 Bunnen av Møllandsåsen II (Solhei) Iveland 38 3,4,7,8,9 3 M 0,196 / 0,581 2 Tilgrodd
Funn4 75 58.48939 7.89408 454 3 Bunnen av Møllandsåsen I (Solhei) Iveland 38 3,4,7,8,9 2 M 0,234 2 Veldig tilgrodd Ikkje moro
Funn4 76 58.50977 7.92131 395 4 Iveland 47 1 2 M 0,325 / 0,325 4 Tilgrodd
Funn4 77 58.51768 7.91564 419 6 Skolegruva Iveland 50 5 1 B 0,357 / 1,163 5
Funn4 78 58.51181 7.91160 440 3 Klepp Iveland 47 1 4 B 0,143 / 1,570 4 Fin skriftgranitt.Lite Plagioklas. Generelt lite radioaktivitet. Mye vann. Ser ut til å åære en falttliggende pegmatitt på et høydedrag.
Funn6 11 58.52659 7.91552 430 3 Iveland 50 1 2 B 0,108 / 0,308 5
Funn4 79 58.51967 7.89909 342 5 Iveland 48 1,2 2 B 0,306 / 0,357 4
Funn4 80 58.51879 7.89671 399 3 Iveland 48 1,2 1 B 0,334 / 1,434 3 Ubetydelig prøvesprengning
Funn4 81 58.52023 7.900522 394 3 Iveland 48 3 3 M 0,180 / 4,647 4 15-20 m lang buktete skjæring. Delvis gjengrodd.Endel Plagioklas (reserve) Ser fin ut. Forhøyet radioaktivitet ved Magnetitt. Litt Biotitt. Dette skal være den gruven der Landsverkbrødrene fant mest Thortveititt.
Funn4 82 58.52069 7.90079 392 3 Iveland 48 3 3 M 0,143 / 0,772 4 Spesartin, noe Biotitt. Litt Thortveititt. Drevet av Landsverksbrødrene
Funn4 83 58.50085 7.85968 385 3 Beinmyr I Iveland 41 1 1 B 0,180 / 0,173 4
Funn4 84 58.50081 7.85995 385 5 Beinmyr II Iveland 41 1 1 M 0,180 / 0,151 4 Ubetydelig prøvesprengning
Funn4 85 58.50080 7.86011 384 4 Beinmyr III Iveland 41 1 3 M 0,143 / 0,355 4 Det var i sydsiden av denne guven den store Beryllen ble funnet av Teodor Gautestad
Funn4 86 58.50053 7.86075 382 3 Beinmyr IV Iveland 41 1 2 M 0,531 / 1.172 4 5 prøvesprengninger skutt sammen
Funn4 87 58.50098 7.86080 377 5 Beinmyr V Iveland 41 1 3 M 0,388 / 24,352 4 Ifølge Johnny Fjermeros var der en mengde Beryll XX NV 40 cm store XX Muskovite noe fiskebensmønster Forhøyet radioaktivitet ved inngang 24.352 Vestside antakelig Euxenite
Funn4 88 58.50167 7.86636 383 -1 Omdal Iveland 43 1 3 B 0,340 / 4,822 2 Delvis kloritisert Biotitt. Forhøyet radioaktivitet. Kan være drevet av Nygård familien pga. pent stablede stein.
Funn4 89 58.50317 7.86702 393 5 Iveland 43 1 3 M 0,581 / 1,310 1 Forholdsvis høy radioaktivitet i inngangen. Generelt høy radioktivitet 1 meter over bakken inne i gruven. Ligger 20 meter fra veg med bekk mellom. Spesartin.
Funn5 40 58.48699 7.93474 352 5 Iveland 54 1 3 B 0,332 / 0,410 3 Monazite. Sammen med Anders, Torkel, Hans Ivar Eieland
Funn5 41 58.48639 7.93535 338 10 Ljosland Glimmergruve Iveland 54 1 3 M 0,158 / 0,385 4 Drevet på Glimmer under krigen. Ljosland Glimmergruve
Funn5 42 58.46924 7.91630 267 3 Iveland 34 7 2 M 0,196 / 0,315 5 Mye Feldtspat i dagen, da den ble åpnet.Sener kun Kvarts som økte i bredde i bunnen. Ikke drevet ut. Fin Beryll (Blå), ingen andre mineraler. Drevet av Gustav Fjermeros f.1905
Funn6 12 58.52720 7.85662 507 3 Lie Evje 39 1 3 B 0,226 /1,072 4
Funn5 43 58.48742 7.98007 436 3 Einerheia Iveland 58 1 1 B 0,502 / 1,350 4 Noe Muskovitt og rust i Kalifeldtspat.Lite Kvarts. Ole Morten Hauge, Arne Askedal (Løland) og Nils Østerhus var med.
Funn6 13 58.52706 7.85892 494 4 Li Evje 39 1 4 B 0,158 4 Ca 30 m lang vannfylt skjæring. Størrelse liten 4
Funn6 14 58.52640 7.85822 493 3 Li Evje 39 1 1 B 0,323 / 0,418 4 Ubetydelig prøvesprengning
Funn6 15 58.52623 7.85817 490 3 Evje 39 1 1 B 0,332 / 0,416 3 Ubetydelig prøvesprengning
Funn6 16 58.52628 7.85852 490 3 Evje 39 1 1 M 0,211 / 0,702 3 Mye finkornet Muscovitt på tipp. Ubetydelig prøvesprengning
Funn6 17 58.52606 7.85769 489 3 Hans sin gruve Evje 39 1 3 C 0,226 / 0,596 4 En gruve med Turmalin (jern) Beryl og Bavenite. Gruven har fått navn etter Hans Kalleberg d.e. og Hans Kalleberg d.y. av Tom Kalleberg. Hans d.y. fant en prøve med Bavenitt og Turmalin som ble solgt til Mineralparken på Evje
Funn6 18 58.52634 7.85912 487 -1 Evje 39 1 1 B 0,226 / 0,585 2 Ubetydelig prøvesprengning
Funn6 19 58.52568 7.85689 480 6 Lie 3, Toms Gruve Evje 39 1 2 M 0,581 / 1,251 3 Dette er den gruven Tom Kalleberg d.e. fant en usedvanlig fin Monzite ca. 2005 som var i Ivelands kommunes samlinger (eller kanskje den er der)
Funn6 20 58.52628 7.85765 496 3 Lie 2 Evje 39 1 1 B 0,332 / 0,541 4
Funn6 21 58.54502 7.84102 406 6 Storemyr III Evje 50 6 3 C 0,188 / 0,507 3 Clevlandite med Druserom. Beryll, AC drev gruva i 1975. Fant Topas ca 80 cm. Spesartin
Funn6 22 58.54512 7.84129 408 4 Storemyr II Evje 50 6 1 B 0,203 / 0,173 3 Ubetydelig prøvesprengning på samme gang som Storemyr I og III
Funn6 23 58.545150 7.841860 401 -1 Storemyr I Evje 50 6 2 C 4