Treff : Denne side 508Alle sider 253475
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 6 Område 6 - Amerika

Gådsnummer 51 / Bruksnummer 1 og 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 5
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.392 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Kommer ikke inn i gruven da inngangen er sprengt ned. Materialet er tenkt brukt til reparasjon av veien. Drevet av Tormod Kabuland Salve Eieland på 1980 tallet

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.54367N, 7.90763Ø )