Treff : Denne side 394Alle sider 259710
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 3 Område 6 - Vådnekrysset

Gådsnummer 41 / Bruksnummer 1 i Evje kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.172 / 0.861 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Muscovite opp til 25-30 cm øst i brudd. Hele pegmatitten er muscovittførende i hengen Ikke funnet beryl, men spesartin Høyeste radioaktivitet vest i brudd

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.52271N, 7.83603Ø )