Treff : Denne side 337Alle sider 253343
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 16 Område 6

Gådsnummer 39 / Bruksnummer 1 i Evje kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 1
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,211 / 0,702 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på sommerføre.

Mye finkornet Muscovitt på tipp. Ubetydelig prøvesprengning

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.52628N, 7.85852Ø )