Treff : Denne side 398Alle sider 253291
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 1 Område 6 - Lietjønn gruve

Gådsnummer 48 / Bruksnummer 3 i Iveland kommunePå en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 2
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,258/4,007 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Monazite xx i veggen ca.5cm.(4,007 Mikro sivert) Muscovite 15 - 20 cm. ikke fiskebeinsmønster. Beryll og Spessartin.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.52082N, 7.87135Ø )