Treff : Denne side 598Alle sider 259733
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 9 Område 5 - Ingemann Grossås gruve

Gådsnummer 32 / Bruksnummer 2,10 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 1,116 / 2,10 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er utilgjengelig med motorisert landtransport.

Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 19 Navn 019, Oppkalt etter Ingemann Grossås. Opptil 15 cm tittanite Stor magnetitt ca 10 cm (Inforasjon Jonny Fjermerås)

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.465343N, 7.919481Ø )