Treff : Denne side 382Alle sider 259913
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 32 Område 5 - Tutten 1b

Gådsnummer 46 / Bruksnummer 1,6 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 2
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,274 / 6,812 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er utilgjengelig med motorisert landtransport.

Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 44 Navn 044, Utdrevet 6,812 microsievert målt ved biotitt innerst i gruven (polycras?)

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.501344N, 7.931420Ø )