Treff : Denne side 497Alle sider 253495
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 22 Område 5 - Heliodor gruva

Gådsnummer 55 / Bruksnummer 4-5 i Iveland kommunePå en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,245/5,281 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke


Kjell Gunnufsen, rappoterer funn av Clevlandite i denne 12 09 2012.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.499510N, 7.957022Ø )