Treff : Denne side 591Alle sider 253491
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 2 Område 5 - Svintoksbekken 2

Gådsnummer 46 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 1
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,130 / 58,37 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 40 Navn 040 Noe Muskovitt Høy radioaktivitet 3 m øst for sprengning. Besøkt igjen alene 6/8-13 19:05

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.498188N, 7.930089Ø )