Treff : Denne side 408Alle sider 253482
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 12 Område 5 - Skyggingdal

Gådsnummer 46 / Bruksnummer 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 2
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,161/1,218 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er utilgjengelig med motorisert landtransport.

En del plagioklas på tippen, kan være en reserve. Smal gang kiler ut! Østvendt bør besøkes om morgenen.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.503847N, 7.940364Ø )