Treff : Denne side 504Alle sider 259901
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 89 Område 4

Gådsnummer 43 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,581 / 1,310 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er utilgjengelig med motorisert landtransport.

Forholdsvis hy radioaktivitet i inngangen. Generelt hy radioktivitet 1 meter over bakken inne i gruven. Ligger 20 meter fra veg med bekk mellom. Spesartin.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.50317N, 7.86702Ø )