Treff : Denne side 393Alle sider 259738
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 81 Område 4

Gådsnummer 48 / Bruksnummer 3 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,180 / 4,647 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

15-20 m lang buktete skjæring. Delvis gjengrodd.Endel Plagioklas (reserve) Ser fin ut. Forhøyet radioaktivitet ved Magnetitt. Litt Biotitt. Dette skal være den gruven der Landsverkbrødrene fant mest Thortveititt.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.52023N, 7.900522Ø )