Treff : Denne side 573Alle sider 253293
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 8 Område 4 - Hovandsgruva 1

Gådsnummer 41 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,197/1,241 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på sommerføre.

Drevet av Knut Nateland

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.497782N, 7.839385Ø )