Treff : Denne side 580Alle sider 260267
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 78 Område 4 - Klepp

Gådsnummer 47 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,143 / 1,570 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Fin skriftgranitt.Lite Plagioklas. Generelt lite radioaktivitet. Mye vann. Ser ut til å åære en falttliggende pegmatitt på et høydedrag.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.51181N, 7.91160Ø )