Treff : Denne side 329Alle sider 253480
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 74 Område 4 - Bunnen av Møllandsåsen II (Solhei)

Gådsnummer 38 / Bruksnummer 3,4,7,8,9 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,196 / 0,581 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Tilgrodd

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.48921N, 7.89415Ø )