Treff : Denne side 414Alle sider 260260
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 72 Område 4 - Bunnen av Møllandsåsen III (Solhei)

Gådsnummer 38 / Bruksnummer 3,4,7,8,9 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 2
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,180 / 0.771 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Tilgrodd

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.48890N, 7.89417Ø )