Treff : Denne side 669Alle sider 259745
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 7 Område 4

Gådsnummer 41 / Bruksnummer 2-3 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,172/0,350 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.489340N, 7.858186Ø )