Treff : Denne side 372Alle sider 259931
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 65 Område 4 - Kråkehei 1

Gådsnummer 44 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 1
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til -1 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Samme gang som 90, derfor ikke tatt prøver.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.496501N, 7.889633Ø )