Treff : Denne side 812Alle sider 253319
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 63 Område 4 - Beryllsynken Støledalen

Gådsnummer 44 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,188/0,501 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på sommerføre.

Også store flak med Biotitt, Dette er den berømte Beryll lokaliteten. En del av gruven er Muscovite førende med Spesartine og Beryll.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.493326N, 7.880978Ø )