Treff : Denne side 378Alle sider 259746
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 52 Område 4

Gådsnummer 44 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,165/0,583 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

En del Plagioklas og Kalifeltspatt Muscovite XX opp til ca. 20cm.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.497931N, 7.885530Ø )