Treff : Denne side 469Alle sider 259947
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 35 Område 4 - Kjørka 1

Gådsnummer 48 / Bruksnummer 3 i Iveland kommune



Dette er en Clevelanditt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 2
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,29 / 5,772 microsievert/time
Gruven er omtalt hos Harald Bjølykke med nummer 89

Gruven har traktorvei.

Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 52 Navn 052 Endel småfallen muskovitt Endel stygg beryll i clevelandittsone

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.519921N, 7.873521Ø )