Treff : Denne side 469Alle sider 253350
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 32 Område 4 - Kaldtjønn

Gådsnummer 48 / Bruksnummer 3 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 1
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,10 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 49 Navn 049 Beryll xx funnet av Ole Magne Omdal Spesartin Euxenite (se bilde) Siste gang sprengt ca 1985 Knut Mølland og Finn Eftevann

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.516178N, 7.877994Ø )