Treff : Denne side 367Alle sider 253352
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 29 Område 4

Gådsnummer 48 / Bruksnummer 3 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 1
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,151 / 0,136 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på sommerføre.

Andreas sommer 2013 Waypoint : Nr 46 Navn 046 Fin apatitt Dette ser ut itl å være kvartsgang med apatitt Minner om alle gangene på sydvest siden av Tromøya (Regevig)

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.521348N, 7.897747Ø )