Treff : Denne side 626Alle sider 253488
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 1 Område 4 - Landåstunnellen 1

Gådsnummer 41 / Bruksnummer 2-3 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 5
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til -1 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.491475N, 7.859287Ø )