Treff : Denne side 581Alle sider 259730
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 3 Område 3 - Feitedalen 8

Gådsnummer 5 / Bruksnummer 1,2,3 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.226 / 0.941 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Forh°yet radioaktivitet i Biotitt og i Magnetitt ?

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.437690N, 7.903410Ø )