Treff : Denne side 806Alle sider 259800
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 23 Område 3 - Tor Jacobs Pegmatite

Gådsnummer 33 / Bruksnummer 3 i Iveland kommuneDette er en Clevelanditt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 0
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til -1 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er utilgjengelig med motorisert landtransport.

En liten Pegmatite, ućpnet, svakt farget Amasonite. Funnet av Tor Osmund Jacobsen tidlig pć 1990 tallet.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.443480N, 7.913780Ø )