Treff : Denne side 557Alle sider 253261
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 2 Område 3 - Feitedalen 7

Gådsnummer 5 / Bruksnummer 1,2,3 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.151 / 0.278 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Også her ser radioaktiviteten ut til å være bundet til et mineral i Magnetitten

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.438210N, 7.902000Ø )