Treff : Denne side 551Alle sider 253356
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 13 Område 3

Gådsnummer 32 / Bruksnummer 1 i iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 1
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,328/2,238 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Ca. 2m syd for sprengning målte jeg 2,38 mikro sivert i fortsettelse av gang. Umulig og slå ut prøve.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.445600N, 7.893930Ø )