Treff : Denne side 684Alle sider 253312
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 8 Område 2

Gådsnummer 6 / Bruksnummer 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.220 / 5.251 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke


Mye rust. Antakelig drevet på kvarts. Forhøyet redioaktivitet inne i gruva (5.251) i en kornet Biotittmasse. Kunne ikke finne mineralet.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.415920N, 7.877870Ø )