Treff : Denne side 672Alle sider 259809
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 7 Område 2

Gådsnummer 6 / Bruksnummer 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.83 / 3.92 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på sommerføre.

Mye rust. Fant radioaktivt mineral antakelig Fergusonite

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.411500N, 7.869400Ø )