Treff : Denne side 743Alle sider 259895
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 5 Område 2

Gådsnummer 6 / Bruksnummer 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.211 / 4.23 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Svært my rust. Et sted i gruven ved noen fine feldtspat XX målte jeg 4.25 mikrosivert. Forurenset kvarts. Gruven er antakelig gitt opp pga rust

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.412280N, 7.875180Ø )