Treff : Denne side 686Alle sider 259721
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 49 Område 2 - Ivar Åsens gruve

Gådsnummer 4 / Bruksnummer 3 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.196 / 1.682 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Dette er den største av de tre gruvene på denne pegmatitten (02/47 02/48 02/49) Forhøyet radioaktivitet ser ut til å komme fra grovkornet Biotitt masse

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.424590N, 7.886680Ø )