Treff : Denne side 792Alle sider 253486
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 47 Område 2 - Kjerstis gruve

Gådsnummer 4 / Bruksnummer 3 i Iveland kommuneDette er en Clevelanditt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 2
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.196 / 1.191 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Topas Beryl Alanite Denne gruven er antakelig en del av den samme pegmatitten som 02/49 og 02/48 Disse er ikke HTM

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.424420N, 7.887440Ø )