Treff : Denne side 658Alle sider 253259
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 44 Område 2

Gådsnummer 4 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,196/0,308 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på sommerføre.

Ved første besøk ble det funnet en Røykkvarts XX. Denne ble levert til Iveland kommune v/ Kjell Gunnufsen.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.437620N, 7.897570Ø )