Treff : Denne side 695Alle sider 259725
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 32 Område 2 - Synken Rossås

Gådsnummer 4 / Bruksnummer 1 i Iveland kommunePå en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0,180/3,218 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.437450N, 7.888480Ø )