Treff : Denne side 898Alle sider 259914
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 3 Område 2 - Månesteinsbruddet

Gådsnummer 6 / Bruksnummer 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.168 / 1.30 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Dette bruddet fører månesten (Plagioklas) med månesteinseffekt Samt endel Monazit. Vanskelig å finne prøver av annen feldtspat fra forekomsten fordi gruven er vannfylt og jeg ikke kommer til i veggen. Veien er iflg Aslak Nygård delvis bygget av masse fra gruve 02/04 og gruve 02/03

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.413370N, 7.877240Ø )