Treff : Denne side 632Alle sider 260277
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 29 Område 2 - Feitedal 7

Gådsnummer 4 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.29 / 1.29 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på sommerføre.

Dårlig smal traktorvei. Vannfylt synk. Forhøyet radioaktivitet på venstre side ved inngangen.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.437090N, 7.902560Ø )