Treff : Denne side 572Alle sider 253496
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 27 Område 2 - Feitedalen 5

Gådsnummer 4 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.219 / 0.382 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Antakelig samme pegmatitt som 02 / 26 (Feitedalen 4)

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.438520N, 7.899490Ø )