Treff : Denne side 606Alle sider 259803
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 26 Område 2 - Feitedalen 4

Gådsnummer 4 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.234 / 1.373 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Muligens en Muskovitt i stedet for en Biotitt

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.438800N, 7.898920Ø )