Treff : Denne side 602Alle sider 259892
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 25 Område 2 - Feitedalen 3

Gådsnummer 4 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.196 / 1.417 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Fohøyet radioaktivitet ifbm. Biotitt og Magnetitt. Det ser ut til å være mere igjen i gruven.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Bilder fra gruven


Kart  ( 58.439260N, 7.897050Ø )