Treff : Denne side 598Alle sider 253358
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 24 Område 2 - Feitedalen 2

Gådsnummer 4 / Bruksnummer 1 i Iveland kommuneDette er en Muskovitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 2
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.188 / 0.292 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Antakelig en muskovitt pegmatitt

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.439850N, 7.896380Ø )