Treff : Denne side 614Alle sider 253292
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 21 Område 2

Gådsnummer 6 / Bruksnummer 3 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 2
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.93 / 0.143 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på vinterføre.

Nesten bare kvarts forurenset med rust. Ikke mulig å finne prøver av ordentlig feldtspat.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.421270N, 7.872870Ø )