Treff : Denne side 637Alle sider 260255
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 19 Område 2

Gådsnummer 6 / Bruksnummer 3 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.189 / 0.671 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Endel Plagioklas. Den sydligeste gruven i Iveland hvor det er funnet Thortveitite (Osvald Åsen) Endel kis i vestre side av inngang gruve.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.422400N, 7.889230Ø )