Treff : Denne side 625Alle sider 259917
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 14 Område 2

Gådsnummer 6 / Bruksnummer 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.101 / 0.196 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på sommerføre.

Der ligger endel både Plagioklas og Kalifeldtspat på tippen, tatt i betraktning at pegmatitten er liten (størrelse 3) Ingen forhøyet radioaktivitet.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.413660N, 7.886640Ø )