Treff : Denne side 879Alle sider 259907
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 13 Område 2

Gådsnummer 6 / Bruksnummer 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 4
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.332 / 6.112 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er tilgjengelig med traktor på sommerføre.

Kjent funnsted for Gadolinite

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.413300N, 7.883080Ø )