Treff : Denne side 685Alle sider 260287
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 10 Område 2

Gådsnummer 6 / Bruksnummer 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 3
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.154 / 0.801 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Vannfylt synk. Bilde tatt mot øst. Svakt forhøyet radioaktivitet. Hvis dette skyldes Monazite, som er lite radioaktivt i dette området kan det være fine XX. Fant ingen.

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.414310N, 7.877020Ø )