Treff : Denne side 799Alle sider 253325
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 17 Område 1 - Steli C

Gådsnummer 7 / Bruksnummer 2 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 1
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til 0.502 / 1.173 microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven har traktorvei.

Kan ikke lokalisere hvilket mineral som forårsaker forhøyet radioaktivitet. Antakelig en del av 01 / 02 (Steli A)

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.404440N, 7.877420Ø )