Treff : Denne side 1302Alle sider 259896
Alle gruvene      Mineraler i Iveland / Evje      Blog


Gruve 13 Område 1

Gådsnummer 8 / Bruksnummer 5 i Iveland kommuneDette er en Biotitt gruve. På en skala fra 1 til 6 har gruven størrelse 1
Gjennomsnittlig / maksimal radioaktivitet i gruven er målt til Ikke målt microsievert/time
Gruven har ikke nummer hos Harald Bjørlykke

Gruven er utilgjengelig med motorisert landtransport.

Ubetydelig prøvesprengning. Prøver ikke tatt

Prosjektet har foreløbig ikke registert mineralforekomstene i gruven

Kart  ( 58.402340N, 7.861880Ø )